top of page

Mental Hållbarhet

Jobba Hjärnsmart

Bygg motståndskraft och utveckla mental styrka.

I detta program förser vi dig med kunskap och verktyg för att du ska kunna agera på ett sätt som är sunt och effektivt över tid. Genom att gå programmet får du verktyg för att må bra mentalt. Du lär dig hur du bygger motståndskraft och förbygger psykisk ohälsa. Dessutom når du ökad självkännedom och får verktyg för självledarskap och personlig effektivitet. 

Minditude - Jobba hjärnsmart. Utbildning i mental hållbarhet

Vad innehåller programmet?

Innehåll

I programmet lär vi deltagarna förebygga psykisk ohälsa och träna sina mentala förmågor. De får effektiva verktyg och kunskap om hjärnsmarta arbetsätt. Vi går igenom risk- och friskfaktorer och deltagarna får lära sig lyssna på kroppens signaler, hantera stress, tankar och känslor. De får också effektiva verktyg för självledarskap i form av prioritering, planering och beslutsfattande. Dagen avslutas med att deltagarna får utforma en individuell handlingsplan för implementering och vidmakthållande av effektiva vanor i sin vardag.

Utbildningen bygger på teorier och verktyg hämtade från KBT (Kognitiv Beteendeterapi), ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och Mental Träning. 

Utbildningen är en dag.

 

Program 

Utbildningsblock

 

​Programmet innehåller följande områden :​

  1. Jobba hjärnsmart - tips på effektiva arbetssätt att tillämpa i vardagen

  2. Självmedvetenhet - deltagarna får lära sig lyssna till kroppens signaler samt förstå och hantera tankar och känslor

  3. Personlig effektivitet - grunderna i ett effektivt självledarskap

  4. Välbefinnande - grunderna i vad som främjar lycka och välmående​

Intresserad?

Kontakta oss

Hör av dig till oss så berättar vi mer om programmet!

bottom of page