top of page

Hållbart Team

Vad kännetecknar ett hållbart team, hur jobbar vi hjärnsmart tillsammans och hur kan vi med hjälp av kunskap om hur hjärnan fungerar skapa ett klimat som bygger på förtroende och tillit? Detta utforskar vi tillsammans med dig och ditt team i en gemensam gruppaktivitet. 

Skapa ett hållbart arbetsliv tillsammans

Syftet med denna gruppaktivitet är att hitta hållbara och hjärnsmarta sätt att jobba effektivt tillsammans samtidigt som ni lär känna varandra bättre och får nya insikter om individuella behov och styrkor.  

Innehåll?

Upplägg

Intresserad av att hitta en aktivitet att göra tillsammans med ditt team? I denna workshop mixar vi teoriavsnitt med grupparbeten och gemensamma reflektioner. Tillsammans utformar vi också en handlingsplan för ert fortsatta arbete med att skapa ett hållbart samarbete. 

Innehåll:

  • vad kännetecknar ett hållbart och hjärnsmart team

  • hur kan vi med hjälp av kunskap om hjärnan jobba effektivt tillsammans

  • hur skapar vi ett arbetsklimat som kännetecknas av förtroende och tillit

  • vi lär känna varandras individuella styrkor, behov och bidrag till gruppens välmående

Upplägg:

Denna teamaktivitet genomförs under en halvdag. Passar väldigt bra att genomföra i samband med exempelvis ett arbetsmöte eller en kick-off. 

Mer info?

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss för mer information. Du kan också ladda ner programinformation med innehåll och prisuppgift. 

bottom of page