top of page

Vi hjälper dig att skapa ett hållbart och hjärnsmart arbetsliv

På Minditude erbjuder vi utbildningsprogram och föreläsningar inom personlig utveckling och mental hållbarhet

Minditude - Power Up! Karriärutveckling för kvinnor

KARRIÄRUTVECKLING FÖR KVINNOR

Power
Up!

Minditude - Jobba Hjärnsmart! Utbildning i mental hållbarhet

MENTAL HÅLLBARHET

Jobba Hjärnsmart

Vilka är vi på Minditude?

Minditude består av oss, Camilla Benckert och Manuela Liegnell. Vårt fokus är att stärka människors mentala förmågor och därigenom skapa ett hållbart arbetsliv. Vi vill skapa ett arbetsliv där människor mår bra, trivs, utvecklas och presterar vilket i sin tur genererar välmående på nedersta raden.  

Camilla Benckert och Manuela Liegnell på Minditude
Minditude - Karriärutveckling för kvinnor. Power Up!

Karriärutveckling för kvinnor

Många företag vill säkerställa att de utvecklar och behåller sina kvinnliga talanger. För att stärka kvinnor i yrkeslivet har vi tagit fram Power Up, ett karriärutvecklingsprogram enbart för kvinnor. I programmet fokuserar vi på personlig utveckling och effektivitet, kommunikation, självledarskap och självkänsla samt att stå stadigt i förändring. 

Programmet genomförs i en trygg och stöttande miljö, fritt från dömande, jantelagar och andra begränsande faktorer. 

Här kan du läsa vad tidigare deltagare tyckte om programmet. 

Omdömen från deltagare i Power Up Programmet

"Ögonöppnare. Jag har lärt mig så mycket om mig själv och andra. Det har verkligen varit en boost."

Deltagarröster
Minditude - Vad är mental hållbarhet?

Vad är Mental Hållbarhet? 

Hjärnan är vårt viktigaste arbetsredskap. Tyvärr är hjärnan också den kroppsdel som löper störst risk att skadas i dagens arbetsliv. Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. Mental hållbarhet handlar om att medvetet agera på ett sätt som främjar den mentala hälsan på såväl kort som på lång sikt. 

 

Vårt mål är att göra en insats för att förebygga psykisk ohälsa i arbetslivet. Vi erbjuder kunskapsdelning inom mental hållbarhet i form av verktyg, utbildningsprogram, föreläsningar och skräddarsydda lösningar.

bottom of page